Πολιτική Απορρήτου

Η παρούσα Πολιτική ισχύει μεταξύ σας, του Χρήστη αυτής της Ιστοσελίδας και της Sleed ΙΚΕ (Sleed Academy Webinars), του κατόχου και του παρόχου αυτής της Ιστοσελίδας. Η παρούσα Πολιτική ισχύει για τη χρήση οποιουδήποτε και όλων των Δεδομένων που συλλέγουμε από εμάς σε σχέση με τη χρήση της Ιστοσελίδας από εσάς και οποιωνδήποτε Υπηρεσιών ή Συστημάτων σε αυτήν.

1. Ορισμοί και Ερμηνείες

Στην παρούσα Συμφωνία οι ακόλουθοι όροι έχουν τις ακόλουθες έννοιες:
Λογαριασμός: σημαίνει συλλογικά τα προσωπικά στοιχεία, τα στοιχεία πληρωμής και τα διαπιστευτήρια που χρησιμοποιούνται από τους χρήστες για πρόσβαση στο περιεχόμενο επί πληρωμή ή / και σε οποιοδήποτε σύστημα επικοινωνιών στον ιστότοπο.
Περιεχόμενο: σημαίνει οποιοδήποτε κείμενο, γραφικά, εικόνες, ήχο, βίντεο, λογισμικό, συλλογές δεδομένων και οποιαδήποτε άλλη μορφή πληροφοριών ικανή να αποθηκευτεί σε έναν υπολογιστή που εμφανίζεται ή αποτελεί μέρος αυτού του ιστότοπου.
Cookie(s): σημαίνει ένα μικρό αρχείο κειμένου που τοποθετείται στον υπολογιστή σας από την Sleed ΙΚΕ (Sleed Academy Webinars) όταν επισκέπτεστε συγκεκριμένα τμήματα αυτού του ιστότοπου. Αυτό μας επιτρέπει να εντοπίζουμε επαναλαμβανόμενους επισκέπτες και να αναλύουμε τις συνήθειες περιήγησής τους στον Ιστότοπο.
Δεδομένα: σημαίνει συλλογικά όλες τις πληροφορίες που υποβάλλετε στον Ιστότοπο. Αυτό περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε, λεπτομέρειες λογαριασμού και πληροφορίες που υποβάλλονται χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε από τις Υπηρεσίες ή τα Συστήματά μας.
Sleed: σημαίνει Sleed ΙΚΕ (Sleed Academy Webinars), με διεύθυνση Αρκαδίας 31, 12132, Περιστέρι, Αττικη
Υπηρεσία/ες: σημαίνει συλλογικά οποιεσδήποτε διαδικτυακές εγκαταστάσεις, εργαλεία, υπηρεσίες ή πληροφορίες που παρέχει η Sleed μέσω του Ιστότοπου είτε τώρα είτε στο μέλλον ·
Σύστημα: επικοινωνιακή υποδομή που η Sleed καθιστά διαθέσιμη μέσω της Ιστοσελίδας είτε τώρα είτε στο μέλλον. Αυτό περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε αυτά, ηλεκτρονικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πίνακες μηνυμάτων, εγκαταστάσεις ζωντανής συνομιλίας και συνδέσμους email.
Χρήστης / Χρήστες: σημαίνει οποιοδήποτε τρίτο μέρος που έχει πρόσβαση στον Ιστότοπο και δεν χρησιμοποιείται από την Sleed και ενεργεί κατά τη διάρκεια της εργασίας του.
Ιστότοπος: σημαίνει τον ιστότοπο που χρησιμοποιείτε αυτήν τη στιγμή (www.webinars.sleed.com) και τυχόν υποτομείς αυτού του ιστότοπου εκτός εάν εξαιρούνται ρητά από τους δικούς τους όρους και προϋποθέσεις ·

2. Δεδομένα που Συλλέγονται

Χωρίς περιορισμό, μπορεί να συλλεχθεί οποιοδήποτε από τα ακόλουθα δεδομένα:
 • 2.1 όνομα
 • 2.2 ημερομηνία γέννησης
 • 2.3 επάγγελμα & θέση
 • 2.4 στοιχεία επικοινωνίας, όπως διευθύνσεις email και αριθμούς τηλεφώνου
 • 2.5 δημογραφικές πληροφορίες όπως ταχυδρομικός κώδικας, προτιμήσεις και ενδιαφέροντα
 • 2.6 οικονομικές πληροφορίες όπως αριθμοί πιστωτικών / χρεωστικών καρτών
 • 2.7 Διεύθυνση IP (συλλέγεται αυτόματα)
 • 2.8 τύπος και έκδοση προγράμματος περιήγησης ιστού (συλλέγεται αυτόματα)
 • 2.9 λειτουργικό σύστημα (συλλέγεται αυτόματα)
 • 2.10 μια λίστα διευθύνσεων URL που ξεκινούν με έναν ιστότοπο παραπομπής, τη δραστηριότητά σας σε αυτόν τον ιστότοπο και τον ιστότοπο στον οποίο εξέρχεστε (συλλέγεται αυτόματα)
 • 2.11 Πληροφορίες για τα cookies 
 • 2.12 Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα

3. Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

3.1 H SLEED επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του σπουδαστή, δηλαδή τα δεδομένα σας, τα οποία
σύλλεξε στην αίτηση εγγραφής, καθώς και στα πλαίσια της συμμετοχής στο Sleed Academy Webinars για τους σκοπούς και τις ανάγκες της συμμετοχής σας στο Sleed Academy Webinars. Σημειώνεται ότι στα πλαίσια της παροχής και υλοποίησης του Sleed Academy Webinars, τα μαθήματα θα μαγνητοσκοπούνται, προκειμένου να
χρησιμοποιηθούν ως εκπαιδευτικό υλικό για όσους έχουν πληρώσει και αγοράσει τα συγκεκριμένα webinars αλλά δεν είχαν την δυνατότητα να τα παρακολουθήσουν live,
όσο και γενικά για σκοπούς εκπαίδευσης του προσωπικού της SLEED, καθώς και για σκοπούς διατήρησης εταιρικού αρχείου
της SLEED. Στα πλαίσια της εν λόγω μαγνητοσκόπησης η SLEED θα φροντίζει ώστε να μη καταγράφεται η εικόνα των
σπουδαστών· ενδέχεται όμως να καταγραφεί η φωνή τους, εφόσον συμμετάσχουν ενεργά στο μάθημα (π.χ. αν υποβάλλουν
κάποια ερώτηση).

3.2 H επεξεργασία των δεδομένων σας είναι αναγκαία για την εκτέλεση σύμβασης στην οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος, δηλαδή για τους σκοπούς της συμμετοχής σας στο Sleed Academy Webinars. Εάν δεν παράσχετε τα εν λόγω δεδομένα σας, ενδέχεται να υπάρξει αδυναμία συμμετοχής σας στο Sleed Academy Webinars.

3.3 Για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών επεξεργασίας ενδέχεται τα δεδομένα σας να κοινοποιηθούν από τη SLEED σε άλλα πρόσωπα στα οποία η SLEED έχει αναθέσει την παροχή σχετικών με τους ανωτέρω σκοπούς υπηρεσιών, όπως σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών πληροφορικής [π.χ. για παροχή υπηρεσιών hosting (φιλοξενίας)]. Στην περίπτωση αυτή τα δεδομένα σας θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από τους εν λόγω αποδέκτες. Οποιαδήποτε ενδεχόμενη διαβίβαση δεδομένων σας εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών επεξεργασίας θα υπόκειται σε ενδεδειγμένες και κατάλληλες εγγυήσεις και προϋποθέσεις για την εξασφάλιση επαρκούς επιπέδου προστασίας δεδομένων, π.χ. συμφωνίες διαβίβασης βασισμένες σε εγκεκριμένες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που η SLEED προστατεύει τα προσωπικά σας στοιχεία όταν διαβιβάζονται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή για να προμηθευτείτε αντίγραφο των εγγυήσεων που εφαρμόζουμε για την προστασία των προσωπικών σας στοιχείων όταν διαβιβάζονται, παρακαλούμε απευθυνθείτε εδώ: «SLEED IKE», Αρκαδίας 31, Περιστέρι, TK 12132, ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου webinars@sleed.gr.

4. Ιστότοποι και Υπηρεσίες Τρίτων Μερών

Η Sleed μπορεί, κατά καιρούς, να χρησιμοποιεί υπηρεσίες άλλων μερών για την αντιμετώπιση θεμάτων που μπορεί να περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε αυτά, χειρισμό πληρωμών, παράδοση αγορασμένων αντικειμένων, εγκαταστάσεις μηχανών αναζήτησης, διαφήμιση και μάρκετινγκ. Οι πάροχοι τέτοιων υπηρεσιών δεν έχουν πρόσβαση σε ορισμένα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από τους Χρήστες αυτής της Ιστοσελίδας. Τυχόν Δεδομένα που χρησιμοποιούνται από αυτά τα μέρη χρησιμοποιούνται μόνο στο βαθμό που απαιτείται από αυτά για την εκτέλεση των υπηρεσιών που ζητά η Sleed. Απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε χρήση για άλλους σκοπούς. Επιπλέον, τυχόν δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία από τρίτους πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πολιτικής και σύμφωνα με τον Νόμο περί Προστασίας Δεδομένων 624/2019 της Ε.Ε.

5. Αλλαγές Iδιοκτησίας και Eλέγχου Eπιχείρησης

 • 5.1 Η Sleed μπορεί, κατά καιρούς, να επεκτείνει ή να μειώσει τις δραστηριότητές της και αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την πώληση ορισμένων τμημάτων ή τη μεταβίβαση ελέγχου ορισμένων τμημάτων σε άλλα μέρη. Τα δεδομένα που παρέχονται από τους Χρήστες, όπου είναι σχετικό με οποιαδήποτε διαίρεση που μεταφέρεται, θα μεταφερθούν μαζί με αυτήν τη διαίρεση και ο νέος κάτοχος ή το νέο μέρος ελέγχου, θα επιτρέπεται, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πολιτικής, να χρησιμοποιεί τα Δεδομένα για τους σκοπούς για τους οποίους παραδόθηκε από εσάς.
 • 5.2 Σε περίπτωση που τυχόν Δεδομένα που υποβάλλονται από Χρήστες θα μεταφερθούν με τέτοιο τρόπο, θα επικοινωνήσετε εκ των προτέρων και θα ενημερωθείτε για τις αλλαγές. Όταν επικοινωνήσετε, θα σας δοθεί η επιλογή να διαγραφούν ή να παρακρατηθούν τα δεδομένα σας από τον νέο κάτοχο ή τον ελεγκτή.

6. Έλεγχος Πρόσβασης στα Δεδομένα

 • 6.1 Όπου απαιτείται να υποβάλλετε δεδομένα, θα σας δοθούν επιλογές για να περιορίσετε τη χρήση αυτών των δεδομένων από εμάς. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
 • 6.1.1 χρήση δεδομένων για σκοπούς μάρκετινγκ 
 • 6.1.2 κοινή χρήση δεδομένων με τρίτους

7. Δικαίωμα Απόκρυψης Πληροφοριών

 • 7.1 Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε συγκεκριμένες περιοχές της Ιστοσελίδας χωρίς να παρέχετε καθόλου Δεδομένα. Ωστόσο, για να χρησιμοποιήσετε όλες τις Υπηρεσίες και τα Συστήματα που είναι διαθέσιμα στον Ιστότοπο ενδέχεται να σας ζητηθεί να υποβάλετε πληροφορίες λογαριασμού ή άλλα Δεδομένα.
 • 7.2 Μπορείτε να περιορίσετε τη χρήση των Cookies από το πρόγραμμα περιήγησής σας στο Διαδίκτυο. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την ενότητα 10 παρακάτω.

8. Πρόσβαση στα Δεδομένα

 • 8.1 Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στον λογαριασμό σας ανά πάσα στιγμή για προβολή ή τροποποίηση των δεδομένων. Ίσως χρειαστεί να τροποποιήσετε ή να ενημερώσετε τα δεδομένα σας εάν αλλάξουν οι περιστάσεις σας. Επιπλέον δεδομένα σχετικά με τις προτιμήσεις μάρκετινγκ μπορεί επίσης να αποθηκευτούν και μπορείτε να το αλλάξετε ανά πάσα στιγμή.

9. Ασφάλεια

Η Sleed διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει αυτήν την Πολιτική Απορρήτου, όπως κρίνουμε απαραίτητη κατά καιρούς ή όπως απαιτείται από το νόμο. Τυχόν αλλαγές θα αναρτηθούν αμέσως στον Ιστότοπο και θεωρείται ότι έχετε αποδεχτεί τους όρους της Πολιτικής κατά την πρώτη χρήση του Ιστότοπου μετά τις αλλαγές.

10. Επικοινωνία

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτήν την πολιτική απορρήτου, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο webinars@sleed.gr.
Created with